Bookmark and Share

Babbel met ABVV-delegee Tuur Vanmuysen  

Tuur Vanmuysen is ABVV-delegee bij de instelling AVE Regina in Lovenjoel. Op dinsdag 19 november 2013 hielden we hier halt tijdens de klimaatweek. Tuur zet al jaren de milieuproblematiek op de agenda van het CPBW.

Babbel met BBTK-secretaris Stijn Heuvelmans 

De ABVV-klimaatweek 2013 was bij zorg en begeleidingscentrum Ave Regina vzw in Lovenjoel.

Babbel met Tine Heyse, schepen stad Gent 

Gent wil klimaatneutraal worden tegen 2050. Hoe pakken ze dat aan? Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid in de stad Gent, bezocht tijdens de ABVV-klimaatweek de klimaatstraat in Gent waar we een babbel hadden met haar.

Hoe duurzame bedrijventerreinen milieuproblemen kunnen aanpakken 

Milieu- en mobiliteitsproblemen zorgen vaak voor veel ergernis bij werknemers en werkgevers. Iedereen heeft hierbij een verantwoordelijkheid, maar dergelijke problemen worden best collectief aangepakt. Vanuit deze gedachte is er afgelopen tien jaar gewerkt rond het thema duurzame bedrijventerreinen.

Tijd voor een vergroening van de fiscaliteit 

Belastingen vormen de basis van onze sociale welvaartstaat en zijn daarom een onontbeerlijk instrument om fundamentele socialistische waarden als solidariteit en gelijkheid in de praktijk te brengen.

Waarom de ecologische gedachte ook een socialistische gedachte is 

Drie fundamentele redenen waarom het ecologische gedachtegoed naadloos aansluit bij de socialistische beweging. Want een echte socialist heeft een harde, taaie, rode bolster met een zachte groene pit…

Waarom fietsherstellers een mooie toekomst wacht 

Wat heeft het klimaat in godsnaam te maken met de arbeidsmarkt, afgezien dan van het feit dat er weinig arbeidsmarkt zal overschieten als we het klimaat finaal naar de knoppen helpen? Wel, veel meer dan je denkt.

Waarom je woning energiezuinig maken zo belangrijk is 

Bijna 80% van ons energieverbruik in huis heeft te maken met de verwarming en koeling van de woning. Daarin besparen levert heel wat op.

Wereldleiders houden weer klimaattop 

Klimaatverandering is een probleem dat de hele wereld treft. De wereldgemeenschap sloot daarom in 1992 het klimaatverdrag. Om het verdrag verder in te vullen vindt er jaarlijks een klimaatconferentie plaats. Dit jaar gaat die conferentie eind november door in Warschau, de hoofdstad van Polen.